Kurumsal  


Degerli dostlarýmýz bugünlerde çok özel bir yere davetlisiniz;

Evinize… doðmadýðýnýz ama “ yeniden doðacaðýnýz “ yere…

“Evim” demekten mutlu olacaðýnýz , “Evde” olduðunuz için keyif alacaðýnýz “ Parlamenterler Sitesi’ne” hoþ geldiniz.

Tesisler  
 

Sitemizde yapýlmakta olan çalýþmalarla ilgili güncel GÖRÜNTÜ'lere üyeler bölümünden ulaþabilirsiniz.

Ayrýca bazý yerlerde tespit edilen eksiklerin de neler olduðunu görebilirsiniz.

Web sitemizi gezerken karsilasacaðýnýz sorunlar için destek@parlamenterlersitesi.com a mail atmanýz yeterlidir.